Monday, December 9, 2019
amsterdamlaatstenieuws.nl

Plastic2Oil: De wereldwijde Missie

Al ongeveer 100 jaar worden wereldwijd plastics geproduceerd uit voornamelijk ruwe olie. Het zijn daarbij vaak multinationale bedrijven die een dergelijk…

By amsterdamlaatste , in Economie , at juni 16, 2019

Al ongeveer 100 jaar worden wereldwijd plastics geproduceerd uit voornamelijk ruwe olie. Het zijn daarbij vaak multinationale bedrijven die een dergelijk groot volume aan plastics (granulaat) produceren als grondstof voor vele plastic producten die daar dan vervolgens van worden gemaakt. Plastic producten zijn op dit moment niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De complete plastics-industrie als ook alle industrieën die plastics verwerken (denk daarbij o.a. aan de voedings- en de verpakkingsindustrie, de auto-industrie en ga zo maar door) hebben echter nooit goed nagedacht over wat te doen met de afvalplastics nadat ze hun nut voor de consumenten wereldwijd hebben bewezen. Wat is nu de enig juiste weg om te bewandelen?

Gedurende 100 jaar lang verdiende deze industrie aan plasticswaarbij ze feitelijk geen verantwoordelijkheid hebben genomen voor de afvalplastics. Iedereen kan hiervan iets vinden en dat moet u ook vooral doen maar feit is dat we nu zitten opgescheept met een multi-miljarden-tonnen berg aan afvalplastics en dat wereldwijd. We hebben ook allemaal plastics gebruikt en drinken nog dagelijks onze koffie uit een plastic bekertje. Weet u dat er in Duitsland alleen al ieder uur 680.000 plastic koffiebekertjes op de afvalberg terecht komt? 

Honderden jaren waarin we ons hebben laten leiden door bedrijfseconomische wetten, aangespoord door onze hebzucht, heeft ons opgezadeld met deze, letterlijk, verstikkende berg afvalplastics. De hebzucht van mensen heeft ook miljarden mensen op onze planeet in permanente armoede gebracht. Ik noem ze de ‘Vergeten Mensen’.

Plastic2Oil is niet alleen het opruimen van afvalplastics om daarvan olie te maken, het is VEEL meer. Van de waardeloze maar zeer bedreigende berg afvalplastics kun je een waardevol en zeer gewild product maken: olie. Als we in Nederland nu een fabriek starten met een aantal volcontinu pyrolyse-ovenreactors en we doen dat samen met partners die op dit moment veel geld verliezen met het moeten laten verbranden van hun plastic afval, dan is dit een instant besparingsmoment voor hen. We doen dit echter alleen met een partner of partners) die volledig achter de Plastic2Oil-missie staan, dit project in Nederland willen helpen opstarten en daar ook de positieve PR van willen hebben (bij deze een uitnodiging).

De winsten uit deze Nederlandse Plastic2Oil-fabriek worden gebruikt op plekken (waar dan ook in de wereld) waar veel Vergeten Mensen wonen. Op deze plekken zijn in de regel ook zeer veel plastics (aangespoeld op de stranden, op afvalbergen in steden en platteland, enzovoort). Op die plaatsen wordt een kleine Plastic2Oil-fabriek gesticht (met 4 volcontinu pyrolyse-ovenrectoren van elk 20ton capaciteit per dag). Geef alle Vergeten Mensen daar een aantal plastic zakken en geef daarbij aan dat voor elke met afvalplastics gevulde zak een kwartje wordt betaald bij inlevering (de hoogte van dit bedrag zal afhangen van de omstandigheden per plaats/land). Het bedrag moet in ieder geval zo hoog zijn dat de mensen na afloop van een dag voldoende geld hebben voor eten en na een week voor kleding en na een maand voor het financieren van een normaal huishouden (daar). 

Het resultaat zal dan voorzeker zijn dat er veel plastics bij het fabriekje terecht komen en de ‘oliemachine’ opgestart kan worden zodra er een berg plastics is aangeleverd waarmee we minimaal 350 dagen per jaar kunnen ‘draaien’. 

De verkochte olie betekent geld en na aftrek van de exploitatiekosten wordt de winst gebruikt om deze Vergeten Mensen verder te helpen: scholing, micro-kredieten, etc. etc. De focus ligt daarbij op de jongeren onder hen. Mensen met nog slechts dromen of ook dat zelfs niet meer. Denk hierbij eens aan Haïti, veel Afrikaanse landen en feitelijk al die landen en oorden in de wereld waar de boven beschreven situatie helaas een dagelijks feit is.

De opbrengsten van deze Plastic2Oil-fabriekjes zal echter nooit meer terug komen naar Nederland. Pay-it-forward is hier het devies. Nadat de Vergeten Mensen op deze wijze een basis hebben gekregen voor een normaal bestaan, zal er vervolgens daar ter plaatse worden geïnvesteerd in herbebossing (bij voorkeur ook met aankoop van bosgronden). De opwarming van de aarde is namelijk het directe gevolg van massale kap van bossen: het verdwijnen van bomen op onze planeet.Massale herbebossing is dus noodzakelijk! Laat dus de opbrengsten van de afvalplastics niet terugstromen naar de zakken van de aandeelhouders (lees: de rijken op deze aarde) maar naar het herstel van onze planeet en ons aller compassie voor al die Vergeten Mensen. 

Wie geïnspireerd is geraakt door de Plastic2Oil-Missie en daardoor geïnteresseerd en zich geroepen voelt mee te doen, stuur een e-mail naar: c.buys@guidanceprofile.nl en geef daarbij kort aan wat u zou willen doen voor en in dit project. Ondernemers die dit lezen en zich geroepen voelen mee te doen met de financiering en realisatie van de eerste Plastic2Oil fabriek in Nederland en/of België, stuur een e-mail naar hetzelfde adres. Hoe meer, hoe beter.

Hoort en tweet het voort!

Basri Doğan

Journalist